The 2-Minute Rule for תגיש לי

המועצה הארצית לתכנון ובנייה המליצה על הקמת מחלף נתב"ג מערב

כנ"ל לגבי החשבונית. אני לא חושב שאם מודפס עליה שמותר לערער עד

מבזקי חדשות אושר בטרומית: פטור ממס לרה"מ על הבית הפרטי, מעון רה"מ ורכב השרד

להבא אשתדל להשתפר לכבודך, כדי שתחלק לפוסטים ולרעיונות שלי ציונים יותר גבוהים.

מפקד בצבא סוריה: "מחדשים את מערך ההגנה האווירית נגד ישראל בקו המגע"

"לא אמרו לי באופן רשמי שום דבר על כך שמתכננים לא לחדש אותו". לטענת גורמים בתחנה, ההחלטה התקבלה כחלק מתהליך התייעלות וקיצוצים.  

אז למה הפלאפון היקר בסופו של דבר נרכש ע"י ההורים? (כי להם גם יש כזה, כי הם רוצים שיהיה כמו כולם, כי רוצים שקט תעשייתי).

Slideshare uses cookies to improve features and general performance, more info and to provide you with related advertising. If you continue searching the location, you conform to the usage of cookies on this Internet site. See our Consumer Agreement and Privateness Coverage.

וביקורת- ולכן הדוגמא ההיא אולי מוקצנת, אבל בהחלט רלוונטית.

אבל הנקודה היא שאתה לא יכול להשוות חברה צעירה ורעבה שמשוועת ללקוחות לחברה מבוססת שלא מנסה להיות הכי זולה שיש.

נתניהו לנשיאי הוועדות: "בקשו מממשלותיכם להעביר את שגרירויותיהן לירושלים"

משרד הבריאות: להימנע משימוש במים באזורים נרחבים בבית שאן

יש משהו שדורש מחקר פסיכולוגי בצורך הזה של הישראלים לגמד ולהכפיש כל מי שמכל סיבה שהיא בוחר שלא לחיות בארץ.

אפילו שהוא הצליח לדחוף לי מוקש כי בטחתי בו ולא קראתי את האותיות הקטנות כמו גשש בלש - זה לא הופך אותו לנותן שירות אמין בעיני. להיפך.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The 2-Minute Rule for תגיש לי”

Leave a Reply

Gravatar